НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

СЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                                № 126  

смт Новоархангельськ

 

Про звільнення від оплати дітей за

відвідування дошкільного

навчального закладу № 1

 

    Розглянувши клопотання  завідуючої дошкільним  навчальним закладом № 1 Тельної І.О.  про звільнення від оплати за відвідування  дітей, відповідно до   Постанови   Кабінету  Міністрів України   від   26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», та згідно  ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА :

    1. Звільнити з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 рік на 50% від оплати за харчування у дошкільному  навчальному закладі № 1  дитину, в якої мати, являється матір’ю одиначкою:

    Бондаря Дениса.

    2. Звільнити з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року на 50% від оплати за    харчування у дошкільному  навчальному закладі № 1  дитей, в яких сім’ї багатодітні:

Прохоренко Андрія;

Бакуменка Дениса;

Бакуменко Аліну;

Мамалигу Юлію;

Мамалигу Вталія;

Мамалигу Ангеліну.

    3. Дане рішення направити завідуючій дошкільним навчальним закладом № 1 Тельній І.О., для відому.

 

Селищний голова                                          Шамановський Ю.П.

 

 

___________________________________________________________

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня   2016 року                                                  № 122

 

 смт Новоархангельськ

 

Про затвердження Програми  соціальної

підтримки учасників антитерористичної

операції  на 2016 рік

 

     Заслухавши інформацію селищного голови  Шамановського Ю.П. та розглянувши проект Програми  соціальної підтримки учасників антитерористичної операції  на 2016 рік, на підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою забезпечення належної соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  соціальної  підтримки учасників антитерористичної операції  на 2016 рік (далі Програма) (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну планово-бюджетну комісіюселищної ради

 

 

Селищний голова                                       Шамановський Ю.П.

               

 

 ПРОГРАМА

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,

 на 2016 рік

 

1.

Програма затверджена:

рішенням сесії селищної ради від 21 січня 2016 року № 122

2.

Ініціатор розроблення програми

Новоархангельська селищна  рада

3.

Дата, номер і назва рішення сесії селищної ради про розроблення комплексної програми

від  21 січня 2016 року №  122

4.

Розробник  програми

Планово – бюджетна комісія Новоархангельської селищної ради

5.

Співрозробники програми

Не має

6.

Відповідальний виконавець програми

Виконком селищної ради

7.

Учасник програми

Селищна рада

8.

Терміни реалізації програми

До 31 грудня 2016 року

8.1

Етапи виконання програми {для довгострокових програм)

2016 рік. (в один етап)

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми {для комплексних програм)

 

 

Бюджет селищної ради

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми усього :

Всього – 60 тис. грн

2016 рік – 60 тис. грн.

 

11.

Основи і джерела фінансування програми

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок бюджету селищної ради.

 

ІI. Загальні положення

    Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2016 рік (далі - Програма) покликана сприяти реалізації Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції.

 

III. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

 

    Програма розроблена в умовах проведення в Україні антитерористичної операції (далі - АТО). Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначеної категорії осіб.

  Надання допомог  учасникам АТО  здійснюється на підставі посвідчень, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області.

   Дана Програма - це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

    Програма на даний час має найважливіше значення та потребує залучення фінансових ресурсів бюджету селищної ради.

 

                                                                                            VI.Мета Програми

 

    Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з учасниками АТО у сфері підтримки учасників АТО. Також створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до учасників АТО.

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми,

обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом надання одноразової грошової допомоги кожному учасникому АТО  в розмірі 3 тис. грн.;

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  місцевого селищного бюджету.

Термін виконання Програми 2016рік, виконується в один етап.

 

VI.Завдання і заходи Програми та результативні показники

    Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів .

    На час розроблення даної Програми по селищній раді нараховувалось  20 учасників АТО.

    Виконання визначеного даною Програмою заходупідвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей учасників АТО, сприятиме вирішенню  соціально-побутових питань.Також виконання заходу Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

    Організаційне супроводження виконання Програми у 2016 році здійснюватиме планово - бюджетнакомісія.

    Контроль за реалізацією заходу покласти но голову селищної ради

 

VIII. Напрями реалізації та заходи Програми

 

з/п

 

Перелік заходів Програми

Термін

виконання

заходу

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієгтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

 

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

 

Розділ I Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції.

 

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги кожному  учасникові АТО в розмірі 3 тис. грн.

2016

Планово – бюджетна комісія селищної ради

 селищний бюджет.

 

2016 рік - 60 тис. грн.

 

Матеріальна підтримка учасників АТО

 

 

 

_____________________________________________________

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від     21 січня  2016 року                                              №  123

 

 смт Новоархангельськ

 

Про затвердження програми

економічного та соціального

розвитку селища на 2016 рік

 

 

     Заслухавши інформацію селищного голови  Шамановського Ю.П. та розглянувши проект програми економічного та соціального розвитку селища на 2015 рік, відповідно   до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

ВИРІШИЛА:

    Затвердити Програму економічного та соціального розвитку селища на 2016 рік, Програма (додається).

 

 

Селищний голова                                     Шамановський Ю.П.

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

смт.Новоархангельськ   на 2016 рік

 

1. Загальні положення

     Програму соціально-економічного та культурного розвитку смт Новоархангельськ на 2016 рік (далі Програма) розпрацьовано та затверджено Новоархангельською селищною радою у відповідності до Законів України:

  • «Про місцеве самоврядування в Україні»
  • «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України»

    Завдання програми розроблені на основі аналізу поточної ситуації, що утримується в смт Новоархангельськ Новоархангельського  району Кіровоградської області з урахуванням тенденцій 2015 року.

   Заходи програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Новоархангельської  селищної ради, субвенції та дотацій з бюджетів всіх рівнів, інвестиційних коштів, коштів підприємств, установ, організацій різних форм власності отриманих як на утримання та розбудову соціальної інфраструктури смт Новоархангельськ, так і в якості спонсорської підтримки благодійного фонду «Фонд Сергія Тігіпка».

   У процесі виконання програми програма може уточнюватись. Зміни та доповнення до програми затверджуються сесією Новоархангельської  селищної ради за поданням Новоархангельського селищного голови.

    Основна мета програми – забезпечення комфорту та якості проживання жителів смт Новоархангельськ, безпечного середовища життєдіяльності, що реалізується завдяки зростаючому економічному розвитку регіону.

1.1. Пріоритетність завдань програми

            1.1.1. Поліпшення рівня проживання населення через створення нових робочих місць, привабливої інвестиційної політики з метою створення нових підприємств, зростання рівня оплати праці.

            1.1.2. Покращення роботи комунального підприємства П П «Акрополь», «Селищний ринок» для забезпечення надійного функціонування системи життєзабезпечення селища, через реконструкцію системи водопостачання та водовідведення, оновлення машинно-тракторного парку та комунального обладнання, ефективне утримання житлового фонду.

1.1.3. Ефективне використання земельних ресурсів, сприяння індивідуальному та колективному житловому будівництву.

            1.1.4. Через функціонування соціально-орієнтовної доступної культурно-освітньої сфери на рівні державних стандартів, забезпечення зростання культурно-освітнього та духовного потенціалу мешканців смт Новоархангельськ.

            1.1.5. Розширення соціальних послуг.

           2. Соціальна сфера

            З метою всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя центру соціального супроводу сім»ї, дітей та молоді:

№ пп

Заходи соціально-економічного

та культурного розвитку

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

2.1.

Постійно впроваджувати правову психолого-педагогічну та організаційно-методичну допомогу сім»ям, з метою створення належних умов для виховання дітей.

Постійно

 

 

РЦССДМ

 

2.2.

Забезпечувати сім»ї, що потрапили у складні життєві обставини належною організаційно-правовою та соціальною підтримкою.

Постійно

 

 

РЦССДМ

 

2.3.

Поширення соціальної реклами, спрямованої на пропаганду позитивного іміджу сім»ї, суспільства, цінностей виховання. Популяризація здорового способу життя. Формування національних сімейних цінностей.

Постійно

РЦССДМ

Виконком

 

2.4.

Забезпечення соціального супроводу тих категорій сімей чи громадян, які того потребують.

Постійно

РЦССДМ

 

2.5.

Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду усиновлення, пошук потенційних прийомних батьків

Постійно

РЦССДМ

 

2.6.

Допомога соціально-незахищених та мало забезпечених сім»ям за підтримки благодійних організацій, пошук інших, альтернативних шляхів надання соціального захисту.

Постійно

РЦССДМ

 

2.7.

Святкування та надання подарунків до свят згідно плану РЦССДМ. Проведення тематичних заходів по профілактиці тютюнопаління, вживання наркотиків, профілактиці СНІД, туберкульозу та гепатиту.

Постійно

РЦССДМ

 

2.8.

Проведення профорієнтаційних заходів. Допомога в працевлаштуванні соціально-незахищених осіб.

Постійно

РЦССДМ

 

2.9.

Підтримка дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Оздоровлення дітей у весінньо - літній період в оздоровчому таборі «Бригантина» та на базі шкільних оздоровчих таборів та ДНЗ.

Постійно

РЦССДМ

 

3. Освіта

      3.1. Сприяння підвищенню якості дошкільної та шкільної  освіти шляхом надання посильної допомоги в організації навчально – виховної роботи в усіх закладах селища.

 

 

 

 

 

3.1.1

Реконструкція ДНЗ селища (заміна вікон, дверей, придбання технологічного, спортивного та ігрового обладнання )

2016

Селищна рада,

ДНЗ №1, 4

 

3.1.2

Фінансування програми розвитку дошкільної освіти в  смт Новоархангельськ  на 2016 роки

 

2016

Селищна рада,

ДНЗ №1, 6

 

      3.2. Для більш широкого охоплення дошкільною освітою населення смт Новоархангельська дошкільним навчальним закладам селища:

3.2.1.

Прийом іногородніх громадян до ДНЗ селища здійснювати при відсутності черги громадян смт Новоархангельська, за наявності вільних місць після узгодження з балансоутримувачем закладу.

Постійно

Завідувачі ДНЗ

 

4. Культура та духовність

      4.1. Головним завданням Новоархангельської селищної ради на 2016 рік є сприяння зростанню культурного потенціалу жителів селища, організацію їхнього дозвілля, підвищення рівня народної творчості, забезпечення умов для самореалізації талановитою особистості через проведення різноманітних оглядів, конкурсів фестивалів для різних верств населення. Розвиток діяльності селищних бібліотек. Посилення використання їх кадрового потенціалу через участь у  міжнародних програмах по залученню коштів на підвідомчу територію.

4.1.1.

Проведення масових заходів згідно до плану роботи будинку культури.

Постійно

МБК

 

4.1.2.

Проведення культурно масових заходів молоді:зустріч з діячами культури та науки,учасниками «революції гідності»учасниками бойових дій,ветеранами В.В.В.

ІІІ квартал

МБК

 

4.1.3.

Забезпечення участі колективів художньої самодіяльності виконавців у різноманітних конкурсах за межами селища.

Постійно

МБК

 

4.1.4.

Поповнення книжкового фонду, проведення читацьких конференцій залучення читачів до бібліотечного фонду.

Постійно

Завідувачі бібліотеками

 

5. Охорона навколишнього середовища

        5.1. Головною метою заходів в цьому напрямку є покращення екологічного стану селища, належне утримання зелених насаджень, скверів, клумб.

5.1.1.

Реалізація програми покращення стану каналізаційного господарства на 2015-2016 роки.

2016

ПП«Акрополь»

 

5.1.2.

Упорядкування площадки ТПВ

2016

Селищна рада,  ПП «Акрополь»

 

5.1.3.

Забезпечення 100 % обхвату жителів приватного сектору,  та приватних підприємців селища послугами з вивезення ТПВ.

2016

П П «Акрополь»

 

5.1.4.

Заходи з озеленення селища.

2016

Селищна рада, ПП «Акрополь  »

 

5.1.5

Виконання заходів по програмі покращення технічного стану  та підвищення рівня екологічного і санітарно – епідеміологічного станів за рахунок бюджетних та власних коштів ПП «Акрополь» з освоєнням коштів екологічного фонду

2016

Селищна рада, ПП «Акрополь»

 

6. Комунальні підприємства селища

 6.1. Створити  комунальне господарство:  юридичну особу до 1.03.2016 року

 6.1.2.Виділити з спеціального фонду бюджета селищної ради кошти в сумі 100000 на створення комунального підприємства.

6.1.3.

Запровадження обліку надходження плати за комунальні послуги з будинків та об,єктів господарбвання.

2016

ПП «Акрополь» селищна рада.

 

6.1.4.

Вносити та  узгоджувати пропозиції  що до посилення контролю за якістю послуг  у житлово комунальній сфері

2016

Селищна рада, ПП «Акрополь»

 

6.1.5.

Продовжити запровадження обліку та регулювання обсягів споживання холодної води      

2016

Селищна рада, ПП «Акрополь»

 

6.1.6.

Утримувати  на належному рівні якість обслуговування

населення

2016

ПП «Акрополь»

 

6.1.7.

Проводити постійний контроль,згідно з державним стандартом,якості питної води на постачання якої  видаеться дозвіл.

2016

Санепідемстанція ПП «Акрополь»

 

6.1.8.

«Будівництво очисних споруд та розподільної системи водогону» в смт Новоархангельськ

2016-17

Селищна рада

 

6.1.9.

Посилення вимог що до надання якісних послуг по водовідведеню від багатоквартирних будинків та промислових підприемств

2015

Селищна рада ПП «Акрополь»

 

      6.2.Забезпечення беззбиткового функцінування підприемств житлово –комунального господарства

7. Благоустрій селища

   Основним завданням щодо реалізації заходів з благоустрою смт Новоархангельськ у 2016 році є забезпечення належного утримання та поліпшення санітарного та естетичного стану підвідомчої території. В першу чергу це є:

7.1.

Проведення поточного та капітального ремонту вулично-шляхової мережі з облаштуванням тротуарів

2016

Селищна рада

 

7.2.

Утримання в належному санітарному та естетичному стані місць відпочинку та масового перебування людей.

2016

Селищна рада

 

7.3.

Поточне утримання пам’ятних знаків, пам’ятників, та кладовища смт Новоархангельськ.

Постійно

Селищна рада

 

7.4.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, обкошування алергенів та бур’янів на підвідомчій території.

Постійно

Селищна рада

 

7.5.

Встановлення та відновлення засобів регулювання дорожнього руху.

Постійно

Селищна рада

 

7.6.

Реконструкція вуличного освітлення по вулицях та перевулках с.Синюха,с.Журівка,с.Солдатське

І квартал

Селищна рада

 

7.7

Капітальне будівництво вуличного освітлення по вул.. смт Новоархангельськ

І, ІІ квартал

Селищна рада

 

7.8.

Утримання в належному стані при будинкових територій, реконструкція ігрових дитячих майданчиків. Посипка вулиць взимку, зріз аварійних гілок, дерев.

2016

Селищна рада, ПП «Акрополь»

 

7.9

Організація заходів щодо належного утримання та збереження будівлів та криниць

2016

Селищна рада

 

7.10

Фінансування заходів по благоустрою селища висаджування кущів та дерев

2016

Селищна рада

 

8. Селищні цільові програми спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток смт Новоархангельськ, які будуть діяти у 2016 році

  8.1. Програма розвитку місцевого самоврядування Новоархангельської селищної ради на 2016.р.

8.1.1.

Закінчити реконструкцію  приміщення басейну ДЮСШ новоархангельського відділу освіти молоді та спорту з використанням сучасних енергозберігаючих технологій за рахунок коштів бюджету розвитку новоархангельської селищної ради та інших джерел фінасування

2016

Селищна рада

 

9. Медицина

       9.1. У зв»язку зі змінами в законодавстві та передачею фінансування ФАП  з МОЗ України на місцевий бюджет надавати посильну допомогу щодо пошуку джерел фінансування ФАП  МОЗ України в 2016 році орієнтовно до обсягів фінансування 2015 року

9.1.1.

Виконання Комплексної програми «Здоров’я  жителів смт Новоархангельськ та працівників    підприємств» на 2015-2016 роки

2016

Селищна рада, ФАП МОЗ України»

 

   9.2. Сприяти закінченню реорганізації санітарно-епідеміологічної служби та підзвітних їй лабораторій з набуттям статусу міжрайонних на території смт Новоархангельськ

   9.3  Сприяти функціонуванню соціальних аптек, соціальних відділів аптек на підвідомчій території.

9.3.1.

Із залученням представників фармацевтичного бізнесу не залежно від форми власності сприяти відкриттю аптек

2016

 селищна рада

 

               

    На протязі 2016 року систематично, цілеспрямовано надавати будь-яку допомогу на всіх рівнях підприємствам, установам та організаціям селища, представникам приватного бізнесу для стабільної роботи, залучення коштів до бюджету селищної ради, підвищення рівня зарплат, купівельної спроможності населення створювати привабливі інвестиційний клімат заохочувати  намагання щодо створення нових виробничих потужностей, робочих місць незалежно від форм власності. Широко використовувати практику складання соціальних угод залучати населення до управління комунальним майном та його ефективного використання, для стабільного розвитку добробуту мешканців смт Новоархангельськ.

 

Селищний голова                                          Шамановський Ю.П.

________________________________________________________

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    21 січня 2016  року                                                №  124

смт  Новоархангельськ

Про звільнення від сплати податку

на нерухоме майно на 2016 рік

    Розглянувши клопотання директора Благодійного фонду «Розвиток Новоархангельщини» про звільнення від сплати податку на нерухоме майно,у відповідності до Закону України від 28.12.2014 року №71-У111,  «Про внесення змін до Податкового кодексу України» на підставі ст.266 п.1.5 ст.267 п.2 ст.213, ст.215 п.3.10 ст.268 п.4 керуючись п 24. ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна    рада

ВИРІШИЛА:

   1.  Звільнити від сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки для фізичних та юридичних осіб,в тому числі нерезидентів,які не є власником об’єктів житлової та /або нежитлової нерухомості  та визначені п.п266.1 п.266.1статті 266 Податкового Кодексу України:

  1.1. Луцюк Руслана Анатолійовича та Луцюк Наталію Василівну від сплати податку на нерухоме майно, які проживають  за адресою:  провулок Зелений Гай №14 смт Новоархангельськ  Кіровоградська область.

    2.  Копію цього рішення надати до Новоархангельського відділення Маловисківського МДПІ для  відома.

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію селищної ради.

 

 

Селищний голова                                         Шамановський Ю.П.

 

________________________________________________________

 

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від    21 січня 2016  року                                              №  127

смт  Новоархангельськ

Про внесення змін до рішення 3 сесії селищної ради

7 скликання від 24.12.2015 року «Про затвердження

структури, чисельності і витрат на утримання апарату

селищної ради

     Відповідно до п. 5 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись Постановою КМУ від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», відповідно до рішення 3 сесії селищної ради 7 скликання від 24 грудня 2015 року за № 98 «Про утворення органу з повноваженнями об’єктів державної реєстрації прав», враховуючи лист Прем’єр – міністра України, лист Кіровоградської ОДА, ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» селищна рада

ВИРІШИЛА:

    1.  Створити при Новорахангельській селищній раді Відділ з питань реєстрації (реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців).

    2. Затвердити структуру та чисельність у вище зазначеному відділі в кількості 4 працівників, а саме: начальник відділу реєстрації, завідуючий сектором з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, реєстратор речових прав на нерухоме майно, реєстратор юридичних та фізичних осіб – підприємців (згідно з додатком № 8)

    3. Встановити посадовий оклад згідно чинного законодавства.

    4. Забезпечити підключення даних працівників до відповідних реєстрів через ДП Національної інформаційної системи.

    5. Забезпечити переведення кваліфікованих працівників з підпорядкування Мінюсту до органів місцевого самоврядування.

    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію селищної ради.

 

Селищний голова                                        Шамановський Ю.П.

 

 

Структура та чисельність

відділу з питань реєстрації (реєстрація речових прав на нерухоме майно

 та реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців).

 

Начальник відділу реєстрації         1

Завідуючий сектором з питань державної     1

Реєстратор речових прав на нерухоме майно      1

Реєстратор речових прав на нерухоме майно     1

Реєстратор юридичних та фізичних осіб – підприємців   1

________________________________________________

Разом                         4

 

_________________________________________________

 

 

 

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА

ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

    від    21 січня  2016 року                                    №  125

смт Новоархангельськ

Про поновлення  терміну дії договору

оренди земельної ділянки  ФОП Солуку С.С

 

    Розглянувши заяву ФОП Солука С.С., про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки  несільськогосподарського призначення по вулиці Леніна, 28-А в смт Новоархангельську  площею 0,0015 га,відповідно до ст. 12, 93, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 5, 15 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» селищна  рада

ВИРІШИЛА:

    1.Поновити договір оренди від 29.03.2011 року реєстраційний номер №14 Солуку Сергію Степановичу земельну ділянку  несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0015 га, в  тому числі по угіддях: - 0,0015 га забудованих земель, які використовуються в комерційних цілях за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають  в запасі на території Новоархангельської селищної ради, за адресою:вулиця Леніна, 28-А смт Новоархангельськ  Новоархангельського району Кіровоградської області, в  зв’язку з закінченням терміну дії договору оренди.

    2. Встановити орендну плату у розмірі 562,05 грн ( з урахуванням коефіцієнта індексації ). Орендна плата вноситься орендарем щомісячно,  рівними частинами, але  не пізніше 25 числа кожного місяця. Розмір орендної плати переглядається один раз на три роки. За несвоєчасне внесення орендної плати з орендаря стягується пеня в розмірі 0,3% недоїмки за кожний день прострочення.

   3. Зобов'язати ФОП Солука С.С. укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки строком на 5 років з Новоархангельською селищною радою та зробити її реєстрацію.

    4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на спеціаліста селищної ради  Детиненка С.Б.

 

Селищний голова                                 Ю.Шамановський

 

__________________________________________________

 

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта   сесія

Сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                                № 130

смт Новоархангельськ

Про дачу згоди на виготовлення

проекту землеустрою

гр.  Верхову Б.Б.

           

    Розглянувши заяву громадянина Верхова Б.Б., про дачу згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у  власність земельної ділянки   відповідно до  ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень Земельного Кодексу України, селищна   рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Дати згоду на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки громадянину Верхову Борису Борисовичу загальною площею 2,000 га в тому числі по угіддях: 2,000 ріллі -  для ведення особистого селянського  господарства  із земель сільськогосподарського призначення в с. Солдатському   Новоархангельського  району Кіровоградської області.

   2.  Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні проекту.

   3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищної ради Детиненка С.Б.

 

 

Селищний голова                                             Ю.Шамановський.

 

________________________________________________________

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта  сесія

7   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                                     №129

смт Новоархангельськ

 

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою

гр. Маланіч Н.М.

    Розглянувши заяву гр. Маланіч Н.М., про надання дозволу на розроблення  проекту  із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до  ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень  Земельного Кодексу України, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність  громадянці Маланіч Наталії Миколаївні загальною  площею  0,1000 га, в тому числі по угіддях: 0,1000 га  земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови по вул. Червона, 89  Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.

    2.  Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні технічної документації.

   3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищної ради Детиненка С.Б.

 

 Селищний голова                                            Ю.Шамановський.        

 

________________________________________________________

 

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта  сесія

7   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                             №128

смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою

гр. Дончиць В.О.

    Розглянувши заяву гр. Дончиць В.О., про надання дозволу на розроблення  проекту  із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до  ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень  Земельного Кодексу України, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність  громадянці Дончиць Валентині Олександрівні загальною  площею  0,8000 га, в тому числі по угіддях: 0,2500 га  земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови та  0,5500 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в с. Солдатське  по вул. Шкільна, 44 Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.

    2.  Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженні технічної документації.

   3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищної ради Детиненка С.Б.

 

 

Селищний голова                                            Ю.Шамановський.       

 

________________________________________________________ 

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта  сесія

7   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                              №131

смт Новоархангельськ

Про надання дозволу на розроблення

проекту із землеустрою

гр. Атаманчуку А.А.

    Розглянувши заяву гр. Атаманчука А.А., про надання дозволу на розроблення  проекту  із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до  ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень  Земельного Кодексу України, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Дати дозвіл на розроблення проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність  громадянину Атаманчуку Анатолію Анатолійовичу загальною  площею  0,5000 га, в тому числі по угіддях: 0,1500 га  земель - для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови та  0,3500 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення в смт Новоархангельськ  по вул. Лесі Українки, 39, Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.

    2.  Уточнену площу земельних ділянок визначити при затвердженнітехнічної документації.

     3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищн ради Детиненка С.Б.

 

Селищний голова                                            Ю.Шамановський.

_______________________________________________________

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта  сесія

7   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                    №133

смт Новоархангельськ

 

Про затвердження технічної документації

та передачу у власність земельних ділянок

гр. Левінцову В.М.

    Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок громадянину Левінцову В.М., на території смт. Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області , відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,40, 118,120,121, та п. 12 перехідних положень  Земельного Кодексу України селищна  рада

В И Р І Ш И Л А: 

    1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та передачі у власність  земельних  ділянок громадянину Левінцову Валерію Михайловичу    на території   смт. Новоархангельськ  по вул. Слави, 99  Новоархангельського району Кіровоградської області.

    2. Передати у власність  земельні ділянки загальною  площею 0,2071 га, в тому числі: 0,1500  га земель - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523655100:50:085:0026 із земель житлової та громадської забудови  та  0,0571 га ріллі - для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 3523655100:50:085:0026 із земель сільськогосподарського призначення  громадянину Левінцову Валерію Михайловичу  на території смт. Новоархангельськ  по  вул. Слави, 99  Новоархангельського району Кіровоградської області.

    3. Громадянину Левінцову В.М., замовити виготовлення свідоцтв на право власності  земельними ділянками.

    4. Зобов’язати громадянина Левінцова В.М.,  використовувати земельні ділянки по прямому цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель відповідно до вимог Земельного Кодексу.

 

Селищний голова                                               Ю.Шамановський.

 

_________________________________________________________

 

Новоархангельська селищна рада

Новоархангельського району

Кіровоградської області

Четверта  сесія

7   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року                                        № 134

смт Новоархангельськ

 

Про надання дозволу  на розроблення

технічної документації із землеустрою

гр. Гушлевському О.В., та Костяній Л.В.

    Розглянувши заяву гр. Гушлевського О.В., та Костяної Л.В., про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж  земельної ділянки, відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  ст. 12, 32, 40, 120,121, та п. 12 Перехідних Положень  Земельного Кодексу України, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки громадянам Гушлевському Олександру Володимировичу та Костяній Ліні Володимирівні загальною  площею 0,1500 га, в тому числі по угіддях: 0,1500 га  земель - для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель  житлової та громадської забудови в  смт. Новоархангельськ  по вул. Кірова, 51,  Новоархангельського р-ну. Кіровоградської обл.

   2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при затвердженні технічної документації.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста селищної ради Детиненка С.Б.

 

Селищний голова                                              Ю.Шамановський.

 

______________________________________________________